Avtal och regler 

Vi använder oss av SKK;s avtal. Läs igenom avtalet innan du lämnar in din hund. 

 

 

https://skk.se/globalassets/dokument/att-aga-hund/blanketter/inackorderingsavtal-for-hund-j1.pdf